Till nyhetslistan

Interiörbild av S:ta Birgitta kyrka

Renoveringen av S:ta Birgitta kyrka: vad önskar du?

24.4.2020 17.41 S:ta Birgitta kyrka

Renoveringen av S:ta Birgitta kyrka har börjat på, på allvar. I slutet av november ska en plan för renoveringen och en kostnadskalkyl vara framtagen. Då kan en ansökan om understöd sökas. Understöden beviljas årligen i april. När vi får besked om understöd kan den planerna slås fast och renoveringen börja. Vi hoppas alltså att kunna börja på med det praktiska arbetet under sommaren 2021. Medan St:a renoveras bor Nykarleby församling i våra andra två kyrkor, Jeppo och Munsala, och i våra tre församlingshem.

Men nu behöver vi din hjälp! S:ta Birgitta renoveras för att inhysa oss de kommande trettio, fyrtio, kanske femtio åren. Vilka behov behöver S:ta Birgitta fylla nu och längre fram? Vad önskar du av St:a Birgitta efter renoveringen? Vad tycker du om och vill bevara? Vad har du saknat som S:ta Birgitta är idag?

Skriv in dina tankar, visioner och önskningar till kyrkoherden Mia Anderssén-Löf (mia.anderssen-lof@evl.fi) under rubriken: "renoveringen" inom maj. Har du t.ex. idéer kring

  • hur gudstjänstlivet kommer att se ut om 20 år
  • hur ett kyrkorum ser ut där barn trivs
  • hurudant kyrkorummet församlingens musik behöver
  • vad kyrkorummet kunde användas till förutom gudstjänster

Vi kan anta att församlingen i framtiden kommer att behöva använda kyrkorummet i betydligt högre grad än idag. Det innebär att S:ta Birgitta behöver renoveras så att utrymmena kan användas för en bredare församlingsverksamhet än gudstjänstliv och förrättningar (även t.ex. samtals- och bönegrupper, samlingar av föreläsningskaraktär, barn- och ungdomsgrupper). Vilka möjligheter ser du för det i S:ta Birgitta?