Till nyhetslistan

S:ta Birgitta kyrka tas i bruk igen med festmässa den 11 juni

Nu är datumet för återibruktagningsfesten bestämt. Biskopen förrättar festmässan den andra söndagen i juni.

2023-04-19 Kyrkvalv punktbelysning.jpg

Renoveringen av S:ta Birgitta kyrka pågår ännu under hela maj månad. För tillfället är de permanenta bänkarna färdigt monterade och de flyttbara bänkarna under tillverkning i Högfors. Stolar och bord tillverkas i Padasjoki och anländer till kyrkan under slutet av maj månad.

I skrivandets stund (20.4) upptar målning, betsning och lackning mycket av arbetstiden. Vid mitten av maj torde det mesta av det arbetet vara slutfört. I koret byggs nu det flyttbara altaret och golvet kommer att målas. Byggarbete pågår ännu vid toaletten i vapenhuset, vid pentryt bak i kyrkan och på läktaren. Några bröstvärn för kyrkbänkarna kommer ännu att monteras.

Nya golvmattor och nya lås beställs inom april månad. Lampetter kopplas och högtalarutrustning skruvas upp. En videokanon sätts upp i dragbalken vid predikstolen och en skärm monteras bakom balken i koret. Ett automatiskt klockringningssystem är beställt och installeras i maj. På utsidan färdigställs rullstolsrampen på norra sidan.

Vi siktar på att ha ibruktagningssyn senast 31.5 och att kunna använda kyrkan vid skolgudstjänsterna 2-3.6. Det blir en festmässa på söndag 11.6 kl. 18 med biskop Bo-Göran Åstrand. Klockslaget beror på hans schema. Efteråt ordnas servering vid kyrkan och ett kort samkväm där ansvariga avtackas för deras insats under planerings- och renoveringstiden. 

”Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans makts fäste. Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!” Ps. 150: 1,6

Länk till evenemanget hittas här.

Pontus Blomqvist
Pontus Blomqvist
Ekonomichef
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

20.4.2023 11.15