Anmälning till vårens ungdomsläger 2022

Ungdomslägret våren 2022 är 13-15.5. Avgiften är 50€. Välkommen med!

För- och efternamn
Gatnamn och postnummer
Lägg ett - eller skriv nej om du inte har varken dera.
Deras namn och deras telefonnummer. Ex. din mamma eller pappa. Vi behöver detta om något händer.