Anmälning till höstens ungdomsläger 2022

Ungdomslägret hösten 2022 är 14-16.2022 Avgiften är 50€. Välkommen med!

För- och efternamn
Gatnamn och postnummer
Lägg ett - eller skriv nej om du inte har varken dera.
Deras namn och deras telefonnummer. Ex. din mamma eller pappa. Vi behöver detta om något händer.