Notblad som ett barn har ritat.
"Sjung till Herrens ära!" (Ps. 68)

Musiken i Nykarleby församling

I församlingen är sång och musik viktiga ingredienser. Att tillsammans sjunga är att gemensamt uttrycka känslor: glädje, kärlek, tro, sorg och längtan. Musiken och sången kan på ett märkligt öppna oss människor för varandra oberoende av alla gränser. Körsång har visat sig vara en utmärkt medicin mot ensamhet, tristess och leda. Också det vi kallar allsång är en viktig form för mänsklig gemenskap. I kyrkan värnar vi om allsången och i den kan alla mänskliga stämmor berika gemenskapen.

Församlingen har körverksamhet i Nykarleby, Munsala och Jeppo. Våra kantorer Magdalena Ringwall och Mikaela Lönnqvist leder musikarbetet. Göran Näs leder också en kör.

 

                                        

Kyrkokörerna

HEJ DU SOM TYCKER OM ATT SJUNGA!

​​​​
Välkommen med i våra två vuxenkörer:

The Lights- Detta är en ny kör

Start ons 9.9.2020 kl 18 i Nykarleby församlingshem.

Kören har lättare sångrepertoar som man lär sig snabbt vare sig man inte har någon körsångserfarenhet eller inte kan läsa noter. Att du tycker om att sjunga räcker bra!
Denna kör är öppen för olika sorters sånger och man får gärna ta med en sång eller önska en sång. Ring kantorn för mera information.


Kyrkokören 

Start 9.9.2020 kl 19 i Nykarleby församlingshem

Kören har en blandad, emellanåt klassisk sångrepertoar, som passar kyrkoåret runt. Här behöver man inte kunna läsa noter men man bör helst närvara så regelbundet som man kan på övningarna.
 

Det är fullt möjligt att vara med i båda körerna kl 18:45-19 (mellan övningarna) har vi kaffe/te-paus med tilltugg för båda körernas del.
Kom frimodigt med, varmt välkomna!
 

Gällande övrig musikverksamhet, kontakta gärna kantorerna ifall ni undrar över något.

YouTube-video

Tag kontakt

Kantor
Gustaf Adolfsgatan 5
66900 Nykarleby

Anträffbar på 040-8687048 onsdagar-söndagar, (ej måndag och tisdag).