Konfirmationen

 

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som  tillhör åldersgruppen. Under skriftskoltiden vill vi ge en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen. Skriftskolan startar under hösten och pågår under vintern med månadssamlingar, kvälls- eller veckoslutsundervisning. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Skriftskolan förverkligas i grupper där konfirmandens valmöjlighet betonas. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas vid behov i församlingens alla tre kyrkor,
​​​​​med betoning på lokala traditioner och seder.