Konfirmander leker i sanden vid Pörkenäs.

Församlingens konfirmandarbete

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Årets skriftskolor startar på Mikaelidagen 4.10

Anmälningen till skriftskolan har gått ut. På söndagen 4.10 startar skriftskolorna med gudstjänsterna i Munsala kyrka och S:ta Birgitta kyrka med infotillfällen efteråt. Se närmare info nedan. Välkommen med!

Skriftskola 1 (Jeppo-Munsala)

Höstens samlingar:

Söndagen 4.10 Skriftskolstart med Mikaelidagens gudstjänst i Munsala kyrka kl. 18.00 och infotillfälle direkt efteråt i kyrkan.

En träff i oktober eller början av november, mer info kommer senare.

Fr 20.11 – sö 22.11 Skriftskolweekend, information om weekenden kommer senare.

Lägret hålls den 7-13 juni och konfirmationen söndagen den 20 juni 2021 i Munsala och Jeppo kyrkor.

Funderar du över något? Kontakta Henrik, Johanna eller Anne.

Henrik Östman 040 868 7047

Johanna Häggblom 040 868 7057

Anne Holm-Haavisto 040 868 7052
 

Skriftskola 2 (centrumområdet)

Höstens samlingar:

Söndagen 4.10 Skriftskolstart med Mikaelidagens gudstjänst och infotillfälle för föräldrar och konfirmander i S:ta Birgitta kyrka kl. 10.

Fösta samlingen är 3.11.2020, vi börjar med mellanmål och lektionerna startar kl 15 och slutar kl 17.

Lö 14.11 – Sö 15.11 Skriftskolweekend, information om weekenden kommer senare.

Lägret hålls den 6-13 augusti och konfirmation söndagen den 15 augusti 2021.
 

Avgiften är densamma för båda skrifskolorna, 160 €. Fakturan skickas på våren. Ifall det finns svårigheter med kostnaderna, ta så fort som möjligt kontakt med någon av diakoniarbetarna.

Funderar du över något? Kontakta Helena, Ella-Mari eller Monica. 

Helena Smeds 040 868 7046

Ella-Mari Esselström 040 868 7055

Monica Borgmästars 040 868 7053
 

Varmt välkomna med!

 

Konfirmander står i en ring nära korset vid havsstranden vid Pörkenäs lägergård.