Live streaming

Du kan ta del av gudstjänster och evenemang från Jeppo kyrka via webben.

Kvällsbönen från Jeppo strömmas via en ljudströmningslänk.

Starta uppspelningen till ljudströmningslänken här

Om du läser av denna QR-kod med telefonens kamera öppnas länken: