Styrgruppen för unga, unga vuxna och konfirmander:

 

Rebecca Holmgård (Ordförande)

Ulrica Näs (Viceordförande)

Johanna Häggblom (sekreterare)

Ella-Mari Esselström (sakkunnig)

Fanny Nylund (Medlem)

Ron Liljedahl (Medlem)

Daniel Sandberg (Medlem)
 

Andreas Fors (Suppleant)

Felicia Backlund (Suppleant)

Filippa Forsgård (Suppleant)