Kyrkorådets medlemmar

Ordinarie

Olav Hellman

Kent Lundqvist

Caj Nordström

Kerstin Ollandt

Anne-Marie Rudnäs

Göran Sjöblom

Lars Solvin

Malin Wiklund

Ulla-Brita Wikström

Ulla Wistbacka

Suppleanter

Tony Forsbacka

Yvonne Emet

Marléne Lindgren

Jan-Olof Eriksson

Anne-Marie Koski

Sol-Britt Häggblom

Susanne Björkman

Marita Holmlund

Maria Holmgård

Mats Sjölind