Ditt bidrag behövs!

Du behövs i församlingen! Du kan bidra till församlingens målsättningar genom att delta i diakonin, gudstjänstlivet, musikverksamheten, barn- och familjeverksamheten, ungdomsverksamheten, vuxenarbetet osv. Allas gåvor behövs! 

Församlingen håller för tillfället på att bilda en frivilligpool.

Ta kontakt med ansvarspersonerna för de olika sektorerna, så hjälper de dig vidare:

Diakoni och mission: Ulf Sundstén och diakoniarbetarna
Barn och familj: Mats Edman och barnledarna
Ungdomsarbete och skriftskola: Henrik Östman och ungdomsarbetsledarna
Kyrkomusik: Magdalena Ringwall och kyrkomusikerna
Information: Mia Anderssén-Löf och kanslisterna
Gravgårdar och vaktmästeri: Marit Karlstedt-Fellman och församlingsmästarna

 

 

"Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar". Rom 12:5