GRUPP FÖR VUXNA

Vi träffas torsdagar kl. 19 i församlingshemmet och delar erfarenheter från vårt liv. Vi delar tro och tvivel, glädje och sorg, längtan och besvikelser. Utgående från veckans bibeltext söker vi möjliga vägar framåt. Vi dric ker kaffe eller te och delar så mycket vi vill.