Mission

Mission handlar om evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi har alla en kallelse att vara Kristusljus i den vardag som är vår. Av kärlek till alla folk kallar Gud några av oss att lämna Finland, för att vara Kristusljus i en kultur där evangeliet ännu inte har förkunnats. Vi kallar dem missionärer. Som församlingsmedlemmar kan vi stöda missionsarbetet genom att be för missionärerna och församlingarna som de arbetar i.

Nykarleby församling ber speciellt för missionärsfamiljen Andrey och Christina Heikkilä, med barnen Timoteus, Anastasia och Evelina (Ryssland), samt Ingrid Jern och Mona och Alf Wallin (alla i Kenya). Dessutom ber vi för ett byautvecklingsprojekt bland minoritetsbefolkningen i Nepal och för bibelkurser i Pakistan.

Missionskretsar sammankommer regelbundet i församlingen. Luncher och basarer anordnas till förmån för missionsarbetet. Församlingens Missionsloppis (Bankgatan 12) bidrar också med ekonomiskt understöd.

Det behövs många händer och många hjärtan i frivilligarbetet för missionen. Välkommen med!

Ansvarig präst är: Kaplan Henrik Östman

Missionskretsar


Församlingens missionskretsar är grupper som på olika sätt arbetar för missionen.
Mer info om dem hittar du genom att klicka här.
 

Kompass