Munsala prästgård

Södra Munsalavägen 23, 66950 Munsala


Läge på kartan

Evenemang

on 21.8 kl. 15.00

Södra Munsalavägen 23, 66950 Munsala

Hjälpledarskolning

Ons 21.8 kl 15-16.30 Hjälpledarskolning i Munsala Prästgård efter skolan. Mellanmål fås.