Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Hur och när ska man anmäla sig?

Tider för centrumskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från centrumområdet och hålls ute vid Pörkenäs lägergård. Ifall det finns orsak att byta till Munsala/Jeppolägret pga. resa, läger eller dylikt, ta kontakt med Tomas Karf. Detta pga. av begränsat antal sängplatser.


Skriftskolweekend - 10-11.11.2018 

  • Klicka här för att få infobrevet i digitalform

Centrumlägret: 2-9.8.2019

 


Tider för Jeppo-/Munsalaskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från Jeppo/Munsala. Ifall det finns orsak att byta till centrumlägret pga. resa, läger eller dylikt, ta kontakt med Johanna Häggblom. Detta pga. av begränsat antal sängplatser.

Fre. 23.11–Sön. 25.11
Skriftskolweekend, information om weekenden kommer senare.

Lägret och konfirmationen sker i början av juni i respektive kyrka

 

Avgift: 160 €

Varmt välkomna med!