Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Skriftskolan förverkligas i grupper där konfirmandens valmöjlighet betonas. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Tider för centrumskriftskolan:

Må 30.7 kl 19 Föräldrasamling inför lägret i fh
Må 30.7 kl 10-13, ti 31.7 kl 13-16 eller ons 1.8  kl 10-13 kommer konfirmanderna till fh och visar underskrifter, provar albor, blir förhörda på utantilläxan och får ge förslag på rumskompisar.

3-10.8 Skriftskolläger vid Pörkenäs lägergård.
Sö 12 augusti kl 10 Konfirmation i St. Birgitta kyrka


Tider för jeppo/munsalaskriftskolan:

11 maj 
Delade lokalt, munsalabor i munsala fh. kl. 15.00, jeppobor i jeppo fh. 15.30, nykarlebybor som går i munsala/jeppogruppen får välja själv om de deltar vid munsala eller jeppo.

4-10.6
Skriftskolläger vid inremissionshemmet vid Larsmo.

17 juni
kl. 10 Konfirmation i Jeppo kyrka 
kl. 13 Konfirmation i Munsala kyrka​