Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Tider för centrumskriftskolan:

Vi samlas nästa gång torsdagen den 23 maj kl 18-20 i kyrkan. Ta med ditt häfte. Vi går runt i mindre grupper och lär oss mera om kyrkan och så får du mera info om sommaren. Lägret är ju 2-9.8.

Vi ses!

Mats 040 8687 045


Tider för Jeppo-/Munsalaskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från Jeppo/Munsala. 

Lägret och konfirmationen sker i början av juni i respektive kyrka

Infobrev för våren finns här

 

Avgift: 160 €

Varmt välkomna med!