Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Tider för centrumskriftskolan:

Vi provar albor, förhör utantilläxan, kollar underskrifter och frågar efter önskemål om rumskompisar i fh må 29.7 kl 10-13, ti 30.7 kl 10-13 och ons 31.7 kl 13-16. Välj en tid som passar dig, brukar ta ca 30 min.

Måndag 29.7 kl 19 är det föräldrasamling inför lägret i fh. Alltså enbart för föräldrar. Minst en förälder bör närvara. Då går vi igenom i detalj allt som ni behöver veta inför lägret. Det finns möjlighet att diskutera med oss ledare saker som man är orolig inför.

Själva lägret är ju 2-9.8 med konfirmationsmässa sö 11.8 kl 10.

Vi ses!

Mats 040 8687 045 (Obs på semester 29.6-28.7) Ella- Mari Esselström 040 8687 055


Tider för Jeppo-/Munsalaskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från Jeppo/Munsala. 

Lägret och konfirmationen sker i början av juni i respektive kyrka

Infobrev för våren finns här

 

Avgift: 160 €

Varmt välkomna med!