Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Årets skriftskola kulminerar!

Skriftskola 1

startade 29.9.2019 med Mikaelidagens gudstjänster i Jeppo och Munsala kyrkor, lunch samt infotillfälle efteråt i församlingshemmet för föräldrar och konfirmander. I oktober hölls kommenterade gudstjänster med smågruppssamlingar efteråt.

Den 23-25 november 2019 hölls lägerveckoslut vid Inremissionshemmet i Gertruds, Larsmo. 

Under vintern samlas vi ungefär en gång varannan månad efter skolan ett par timmar.

På grund av coronaepidemin hålls inte lägret som planerat den 7-14 juni med konfirmationer söndagen den 21 juni. Vi tar i stället sikte på att kunna hålla läger vid sköna Gertruds i augusti, 1-7.8 och konfirmation 9.8.2020.

Kyrkogång och insamling av underskrifter

Till skriftskolan hör att delta och utföra uppgifter i sammanlagt 12 samlingar i församlingen. Av dessa ska två vara gudstjänster med nattvard (dvs. högmässor) och fyra får vara vilken slags gudstjänst som helst. Hälften av samlingarna ska alltså vara gudstjänster. Konfirmanden ska också ta del av tre ungdomssamlingar. Tre samlingar får vara vilken slags samling som helst som hör till församlingens verksamhet (t.ex. dop, vigsel, begravning, bön och lovsångskväll, byasamling eller läsmöte)

Konfirmanden berättar om gudstjänsten eller samlingen i sitt konfirmandhäfte där också underskriften tas in. Konfirmandhäftet lämnas in färdigt ifyllt före skriftskollägret i juni 2020.

Under året kommer smågrupperna att tillsammans utföra kyrvärdsuppgifter i en förutvald gudstjänst. Mer info om detta i infobrevet som skickas hem.

Infobrev 1 (september) kan även läsas här.

Vi ses!

Henrik Östman 040 868 7047, Johanna Häggblom 040 868 7057.

 

Skriftskola 2

 

Torsdagen den 14 maj kl 18-20 hade vi virtuell kyrkvandring. Om någon missade den så se igenom den på församlingens YouTubekonto: Nykarleby Församling. På slutet finns info gällande sommaren.

Det blir utprovning av albor, förhör av utantilläxa, kontroll av underskrifter och önskemål om rumskompisar må 3.8 kl 10-13, ti 4.8 kl 10-13 och onsdag 5.8 kl 13-16

Må 3.8 kl 19 samlas alla föräldrar i församlingshemmet. Där får alla den info de behöver inför lägret.

Det blir konfirmationsmässa sö 16.8 kl 10. Vi är klara strax efter kl 12. Lägret är ju fre 7.8 - fre 14.8 med start fre eftermiddag.
 

Mats Edman 040 8687 045 (semester 1-30.6)

Ella- Mari Esselström 040 8687 055 (ledig fram till 30.6)

Monica Borgmästars 040 8687 053

 

Inbjudningsbrevet kan du läsa här.

 

Avgift: 160 €

Ha en skön sommar!