Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Årets skriftskola har startat!

Skriftskola 1 (främst för Jeppo- och Munsalaungdomar) 

startade 29.9 med Mikaelidagens gudstjänster i Jeppo och Munsala kyrkor, lunch samt infotillfälle efteråt i församlingshemmet för föräldrar och konfirmander. I oktober hölls kommenterade gudstjänster med smågruppssamlingar efteråt.

Den 23-25 november blir det lägerveckoslut vid Inremissionshemmet i Gertruds, Larsmo. 

Under vintern samlas vi ungefär en gång varannan månad efter skolan ett par timmar.

Lägret hålls den 7-14 juni och konfirmationerna på söndagen den 21 juni.

Kyrkogång och insamling av underskrifter

· Till skriftskolan hör att delta och utföra uppgifter i 12 samlingar sammanlagt i församlingen. Av dessa bör 6 st. vara gudstjänster, varav minst två högmässor med nattvard. Av samlingar bör 3 st. vara ungdomssamlingar och 3 st. övriga samlingar (t.ex. dop, vigsel, begravning, bön och lovsångskväll, byasamling eller läsmöte)

· Konfirmanden berättar om gudstjänsten eller samlingen i sitt konfirmandhäfte där också underskriften tas in. Konfirmandhäftet lämnas in färdigt ifyllt före skriftskollägret i juni 2020.

Under året kommer smågrupperna att tillsammans utföra kyrvärdsuppgifter i en förutvald gudstjänst. Mer info om detta i infobrevet som skickas hem.

Infobrev 1 (september) kan även läsas här.

Vi ses!

Henrik Östman 040 868 7047, Johanna Häggblom 040 868 7057.

 

Skriftskola 2  (centrum) 
 

Vi samlas nästa gång fredagen den 13 mars kl 15 i församlingshemmet. Det finns mellanmål framdukat från kl 14.30. Kl 17 är vi färdiga. Ta med Bibel, häfte och penna.

Inga lektioner i april, med delta gärna i stilla veckans gudstjänster/andakter.

Torsdagen den 14 maj kl 18-20 samlas vi i kyrkan. Ta med ditt häfte. Då delas info om sommaren ut.

Vi ses!
 

Mats Edman 040 8687 045 

Ella- Mari Esselström 040 8687 055 

Monica Borgmästars 040 8687 053

 

Inbjudningsbrevet kan du läsa här.

 

Avgift: 160 €

Varmt välkomna med!