Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Skriftskolan leds av ett team som består av en präst, en diakoniarbetare och en ungdomsarbetsledare.

Ny skriftskola startar söndagen den 29 september!

Ny skriftskola i centrum startar sö 29.9 kl 10 i kyrkan. Anmälan sker i högstadiet under matrasten to 19.9. Det blir weekend vid Pörkenäs 16-17.11 och läger i augusti. Ungerför en gång per månad samlas vi efter skolan i församlingshemmet ett par timmar.

Vi ses!

Mats 040 8687 045 Ella- Mari Esselström 040 8687 055


Tider för Jeppo-/Munsalaskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från Jeppo/Munsala. 

Lägret och konfirmationen sker i början av juni i respektive kyrka

Infobrev för våren finns här

 

Avgift: 160 €

Varmt välkomna med!