Skriftskola

Skriftskolan i församlingen

Skriftskolan är en del av församlingens dopundervisning. Församlingen strävar efter att erbjuda en meningsfull skriftskoltid för alla som tillhör åldersgruppen. Under konfirmandtiden vill vi skapa tillfällen till gemenskap där vi får en mångsidig och positiv bild av den kristna tron, den världsvida kyrkan och den egna församlingen.

Skriftskolan startar under hösten med en föräldraträff och ett lägerveckoslut. Den fortsätter u​nder vintern med månadssamlingar, som främst hålls på eftermiddagar efter skolan. Höjdpunkten på skriftskolan är sommarens läger, med därpå följande konfirmation. Konfirmanden skall kunna delta i undervisning och konfirmation i den kyrka som upplevs som ens hemkyrka. Konfirmation ordnas i regel i församlingens alla tre kyrkor, med betoning på lokala traditioner och seder.​

Hur och när ska man anmäla sig?

Onsdag 12.9
Då finns ungdomsledare och präster på plats i skolan och tar emot anmälan under matrasten. Vid eventuella förhinder, ta kontakt med Johanna Häggblom eller Tomas Karf. 

I samband med anmälningen ska konfirmandens kontaktuppgifter samt eventuella dieter eller allergier uppges, även kontaktuppgifter till föräldrarna. Söndag 23.9 kommer det också att hållas en första träff tillsammans med konfirmander och föräldrar. 

 

Avgift: 160 €

Tider för centrumskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från centrumområdet och hålls ute vid Pörkenäs lägergård. Ifall det finns orsak att byta till Munsala/Jeppolägret pga. resa, läger eller dylikt, ta kontakt med Tomas Karf. Detta pga. av begränsat antal sängplatser.

Onsdag 12.9 

Anmälan i skolan under matrasten.
Söndag 23.9 
Skriftskolstart i Nykarleby kyrka kl 18.

Skriftskolweekend - 9-11.11.2018 
Centrumlägret: 2-9.8.2019

Mer info om skriftskolssamlingarna under konfirmandåret fås 12.9 och 23.9.  


Tider för jeppo/munsalaskriftskolan:

Denna skriftskola är främst för konfirmander från Jeppo/Munsala. Ifall det finns orsak att byta till centrumlägret pga. resa, läger eller dylikt, ta kontakt med Johanna Häggblom. Detta pga. av begränsat antal sängplatser.

Onsdag 12.9 
Anmälan i skolan under matrasten.

Söndagen 23.9
Skriftskolstart med Gudstjänst och infotillfälle för föräldrar och konfirmander: för Jeppobor i Jeppo kyrka kl. 11.00 och för Munsalabor i Munsala kyrka kl. 18.00

Söndagen 21.10
Kommenterad mässa (Gudstjänst med nattvard) som hålls i Munsala kyrka kl. 12 och i Jeppo församlingshem kl. 18.00. Info och gruppsamling i församlingshemmet efteråt.

Fre. 23.11–Sön. 25.11
Skriftskolweekend, information om weekenden kommer senare.

Lägret och konfirmationen sker i början av juni i respektive kyrka

 

 

Varmt välkomna med!