Nykarleby församling

http://www.nykarlebyforsamling.fi

I församlingen ordnades sämjoval, och man har inte kunnat rösta på kandidaterna.

Översikt av de invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Allmänt

Valda 19 st
Nya invalda 7 st
Medelålder år 55 år

Fördelning enligt kön

Fördelning enligt ålder

Fördelning enligt kandidatlista

Invalda förtroendevalda till kyrkofullmäktige

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer Kandidatlista Jämförelsetal* Röster
Emma Sjölind  Lärare 19 Jeppo kapell 0,00 * 0
Jan-Ola Wistbacka Pensionär 20 Jeppo kapell 0,00 * 0
Charlotta Elenius  Teolog, Psykolog 16 Jeppo kapell 0,00 * 0
Stefan Grahn Pensionär 17 Jeppo kapell 0,00 * 0
Caj Nordström  Diplom ingenjör 18 Jeppo kapell 0,00 * 0
Tommy Krokvik VD 10 Birgitta 0,00 * 0
Anne-Marie Koski Lärare 9 Birgitta 0,00 * 0
Sol-Britt Häggblom Musikterapeut 8 Birgitta 0,00 * 0
Carita Häger Jordbrukare 7 Birgitta 0,00 * 0
Marita Holmlund Barnträdgårdslärare/pensionär 6 Birgitta 0,00 * 0
Maria Holmgård Lärare 5 Birgitta 0,00 * 0
Susann Gleisner  4 Birgitta 0,00 * 0
Yvonne Emet pensionär 3 Birgitta 0,00 * 0
Glenn Åhman Strategic Sourcing 15 Birgitta 0,00 * 0
Håkan Ahlnäs kulturproducent 2 Birgitta 0,00 * 0
Pekka Siekkinen  Ekonomichef 11 Birgitta 0,00 * 0
Göran Sjöblom  It-konsult 12 Birgitta 0,00 * 0
Lars Solvin Ekonom 13 Birgitta 0,00 * 0
Ulla-Brita Wikström  pensionär 14 Birgitta 0,00 * 0

 Ny förtroendevald
*) Den kandidat som fått flest röster står överst. Dessutom får varje kandidat ett jämförelsetal. Kandidaten med flest personliga röster får hela listans röstmängd som jämförelsetal, den andra får hälften, osv.

Församlingen har inte församlingsrådsval.