Vi söker en ungdomsarbetsledare/IT-ansvarsperson på heltid från 1.2.2019. Ansökningstiden gick ut 21.12.2018 och fick inom utsatt tid tre ansökningar.