Världsböndagen

fr 1.3 kl. 18.00

Nykarleby församlingshem

Vi samlas till gudstjänst runt temat: "Jag uppmanar er... ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek" (Ef 4:1-3).
Gudstjänstmaterialet har utarbetats av kristna palestinska kvinnor. Vi får bl.a. ta del av tre palestinska kvinnors berättelser från tre generationer.
Helena Smeds, Brita Ahlbeck m.fl. servering. Ekumenisk samling.

.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik