Auktion i församlingshemmet

on 6.12 kl. 13.00

Jeppo församlingshem

Auktion för Evangeliska folkhögskolan och SLEF:s mission, andakt Mats Holmgård, lotteri, servering, auktionsalster mottas med tacksamhet.

-
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik