Kommenterad högmässa

sö 30.10 kl. 12.00

Munsala kyrka

Högmässa i Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist, Häggblom, hjälpledarna sjunger, korta kommentarer till liturgin för konfirmanderna

Sö 30.10 kl 12 Högmässa: Munsala kyrka, Östman, Lönnqvist, Häggblom, hjälpledarna, kommenterad för konfirmanderna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Unga Unga
  • Unga Unga

Öppna länk i ny flik