Barnläger

to 20.10 kl. 8.00

Besök på annan plats

Höstläger för barn i åk 3-6 hålls vid Pörkenäs lägergård. Anmäl senast 15.9 till ann-charlott.ek@evl.fi. Meddela dieter och föräldrarnas namn och kontakt.

On 19-To 20.10 Barnläger: åk 3-6, Pörkenäs lägergård, anm. senast 15.9 till ann-charlott.ek@evl.fi. Meddela dieter o fldrarnas namn och kontakt.
  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik