Symöte vid Munsala pensionärshem

on 19.1 kl. 13.00

Munsala-verksamhet

Symöte med gemenskap, andakt och servering.

Ons 19.1 kl 13 symöte: Munsala pensionärshem