Kvällsgudstjänst

sö 21.11 kl. 18.00

Munsala-verksamhet

Kvällsgudstjänst i Munsala fh, Edman, Ringvall

Sö 21.11 kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh, Edman, Ringvall