Hjälpledarskolnings Kick-Off! i Prästgården

on 15.9 kl. 14.30
Munsala prästgård mötessal

Hjälpledarutbildning startar för konfirmerade ungdomar, i Munsala Prästgård

Ons 15.9 Hjälpledarskolning kl.15-16.30 i Prästgården