Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus

sö 5.9 kl. 14.00
Pensala bönehus

Nattvardsgudstjänst i Pensala bönehus, Östman, Niclas Nylund.

Sö 5.9 kl 14 Nattvardsgudstjänst: Pensala bönehus, Östman, Niclas Nylund.