Kvällsgudsjänst

sö 29.8 kl. 18.00
Jeppo församlingshem

Kvällsgudstjänst i Jeppo fh, Smeds, Lönnqvist

Sö 29.8 kl 18 Kvällsgudstjänst: Jeppo fh, Smeds, Lönnqvist