Kvällsgudstjänst

sö 25.7 kl. 18.00
Munsala kyrka

Kvällsgudstjänst i Munsala kyrka, Smeds, Ringwall

Sö 25.7 kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala kyrka, Smeds, Ringwall