Friluftsgudstjänst

sö 11.7 kl. 14.00
Annan plats

Friluftsgudstjänst på Tunnholmen vid Castréns villa, Anderssén-Löf, Ringwall

Sö 11.7 kl 14 Friluftsgudstjänst: Tunnholmen, Castréns villa, Anderssén-Löf, Ringwall