Kyrkovandring för konfirmander

sö 25.4 kl. 12.30
Munsala kyrka

Kyrkovandring vid Munsala kyrka för Munsalakonfirmander

Sö 25.4 kl. 12.30 Kyrkovandring vid Munsala kyrka för Munsalakonfirmander. Indelning i 2 grupper.