Strömmad gudstjänst

sö 21.3 kl. 10.00

Nykarleby hela församlingen

Strömmad gudstjänst från S:ta Birgitta kyrka, Smeds, Lönnqvist.
Kan följas på församlingens Youtube-kanal.

Sö 21.3 kl 10 Gudstjänst: S:ta Birgitta, Smeds, Lönnqvist