Strömmad gudstjänst från S:ta Birgitta

sö 14.3 kl. 10.00
Sankta Birgitta kyrka Nykarleby

Direktströmmad gudstjänst från Nykarleby kyrka, Östman, Torsten Sandell, Ringwall, systrarna Andtfolk.

Sö 14.3 kl 10 Strömmad gudstjänst: S:ta Birgitta, Östman, Torsten Sandell, Ringwall, sång av B-M o G-H Andtfolk. Kan ses på församlingens YouTubekanal. Kyrkkaffe på Teams efteråt ca kl. 11.