Strömmad gudstjänst från Jeppo

sö 7.3 kl. 10.00
Jeppo församlingshem

Gudstjänst från Jeppo kyrka

Sö 7.3 kl 10 Strömmad gudstjänst: Jeppo kyrka, Edman, Smeds, Ringwall, Lönnqvist. Kan ses på församlingens YpuTubekanal