Hjälpledarskolning i Munsala Prästgård

on 17.2 kl. 15.00
Munsala prästgård mötessal

Ons 17.2 kl 15 Hjälpledarskolning i Munsala Prästgård

Ons 17.2 kl 15 Hjälpledarskolning i Munsala Prästgård