Strömmad gudstjänst från Nykarleby församlingshem

sö 7.2 kl. 10.00

Sankta Birgitta kyrka Nykarleby

Kyndelsmässodagens strömmade gudstjänst från Nkby församlingshem. Ljuständning för döpta.
Kan ses på församlingens YouTube kanal.

Sö 7.2 kl 10 Strömmad familjegudstjänst, Nkby förs.hem, Östman, Ringwall, ljuständning för döpta under året, rörelsesånger. Kan ses på församlingens YouTube kanal.

Kollekt:
Insamlingen Gemensamt Ansvar, till äldre människor i ekonomiska svårigheter

Sänd ett SMS till numret 16 588 (GA, allmänt nummer):
Skriv i meddelandefältet
APU20 (20 €)
APU10 (10 €)

Mobil donation (Nykarleby församlings nummer):
MobilePay 65746

Direkta kontonummer (med referens):
Aktia
FI82 4055 0010 4148 41
Nordea
FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki
FI14 5000 0120 2362 28

OBS! Uppge Nykarleby församlings referensnummer: 305 530

Insamlingstillstånd
RA/2020/639, fr.o.m. 1.9.2020 i kraft tills vidare, Finlands fastland, beviljat 29.5.2020 av Polisstyrelsen