Strömmad gudstjänst från Nykarleby församlingshem

sö 31.1 kl. 10.00
Annan plats

Gudstjänst i Nkby fh

Sö 31.1 kl 10 Gudstjänst: Nkby fh, Edman, Östman, Ringwall, Lönnqvist. Bildströmmas på församlingens YouTubekanal.

Tema: Den oförtjänta nåden

Kollekt:
För rehabilitering av tortyroffer och krigstraumatiserade, Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr.

Insamlingskonto: FI85 2065 1800 1084 62 (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr)

MobilePay: 61 611

SMS: Skicka ordet TOIVO till numret 16 499 (20 euro)

Insamlingstillstånd RA/2019/120, beviljat av Polisstyrelsen 7.2.2019 i kraft 1.6.2019-31.5.2021 i hela Finland utom Åland.