Missionsträffen

ti 26.1 kl. 13.00
Nykarleby församlingshem

Missionsträffen

Missionsträffen ti 26.1 kl 13.00 församlingshemmet Nykarleby


Tag kontakt

Diakoniarbetare
Gustav Adolfsgatan 5
66900 Nykarlby

Områdena Nykarleby och Munsala