Gudsjänst

sö 6.12 kl. 12.00
Munsala kyrka

Gudsjänst i Munsala kyrka, Edman, Östman, Lönnqvist. Uppvaktning vid hjältegravarna efteråt. Max. 20 personer.

Sö 6.12 kl 12 Gudstjänst: Munsala kyrka, Edman, Östman, Lönnqvist. Uppvaktning vid hjältegravarna efteråt. Max 20 personer.