Bön och lovsång i Hirvlax

sö 6.12 kl. 18.00

Munsala-verksamhet

Sö 6.12 kl 18 Bön och lovsång i Hirvlax

Sö 6.12 kl 18 Bön och lovsång i Hirvlax