Kvällsgudstjänst

sö 29.11 kl. 18.00
Munsala församlingshem

Kvällsgudstjänst: Munsala fh, Smeds, Lönnqvist

Sö 29.11 kl 18 Kvällsgudstjänst: Munsala fh, Smeds, Lönnqvist