Små och Stora i Pensala skola

fr 27.11 kl. 09.30
Munsala-verksamhet

Samvaro, fri lek för barnen, mellanmål och sångstund.

Fre 27.11 kl 9.30 Små och stora i Pensala skola.