Strömmat möte från Pensala bönehus

lö 17.10 kl. 19.00
Pensala bönehus

Bibelhelg i församlingen 17-19.10

Lö 17.10 kl 19 Strömmat möte från Pensala bönehus, "Varför skall jag tro på Jesus?" Simon Jern, sångprogram.
Mötet strömmas via SLEF:s kanal:
http://85.134.34.93:8000/players/slef/index.html