Lovsång och vittnesbörd

sö 4.10 kl. 15.00

Socklot bönehus

Lovsång och vittnesbörd i Socklot bönehus

Sö 4.10 kl 15 Lovsång och vittnesbörd: Socklot bönehus, Nils och Eivor Johansson. Inledning församlingspastor Helena Smeds. Servering.