Familjegudstjänst i Sankta Birgitta kyrka

sö 4.10 kl. 10.00
Nykarleby hela församlingen

Mikaelidagens familjegudstjänst i S:ta Birgitta kyrka, Edman, Smeds, Ringwall, sång av barnen, barnkören Rejoice.

Sö 4.10 kl 10 Mikaelidagens familjegudstjänst: S.ta Birgitta kyrkan, Edman, Smeds, Ringwall, sång av barnen, barnkören Rejoice.