Möte

sö 27.9 kl. 13.00

Pensala bönehus

SLEF r.f:s norra distrikt firar höstfest i Pensala bönehus 26-27.9. Mötet ingår i höstfesten. Servering i pausen.

27.9 kl 13 Möte: Pensala bönehus, Lars Lövdahl, Trygve Smedman, sångprogram. SLEF Norras höstfest.


Arrangör

SLEF r.f.