Kvällsgudstjänst i Jeppo församlingshem

sö 27.9 kl. 18.00
Jeppo församlingshem

Kvällsgudstjänst i Jeppo församlingshem, Östman, Lönnqvist, servering.

Sö 27.9 kl 18 Kvällsgudstjänst i Jeppo församlingshem, , Östman, Lönnqvist, servering