Små och Stora i Pensala skola

fr 11.9 kl. 09.30
Annat utrymme

Samvaro, fri lek för barnen, mellanmål och sångstund.

Fre 11.9 kl 9.30 Små och stora startar i Pensala skola.