Små och Stora i Munsala Prästgård

fr 4.9 kl. 09.30
Munsala prästgård

Samvaro, fri lek för barnen, mellanmål och sångstund.

Fre 4.9 kl 9.30 Små och Stora startar i Munsala Prästgård.