Sommarsamling med sångstund i Jeppo bönehus

sö 23.8 kl. 14.00
Jeppo bönehus

Sommarsamling i bönehuset med sångstund, Kristian Nyman, the Rapids family medverkar.

Sö 23.8 kl 14 Sommarsamöing: bönehuset, sångstund, Kristian Nyman, the Rapids family.