SLEF Sommarsamling med sångstund

sö 23.8 kl. 14.00
Annat utrymme

Sö 23.8 kl 14 SLEF Sommarsamling med sångstund.
Andakt: Kristian Nyman.
Musik: The Rapids Family.

Sö 23.8 kl 14 SLEF Sommarsamling med sångstund.
Andakt: Kristian Nyman.
Musik: The Rapids Family.