Helgmålsbön vid Jeppo kyrka; HÖ, DH, SW, Caj Nordström

lö 22.8 kl. 18.00

Jeppo kyrka

Helgmålsbön vid kyrktornet utanför kyrkan, klockringning, andakt Henrik Östman, trumpetmusik av Caj Nordström.

Lö 22.8 kl 18 Helgmålsbön: vid kyrktornet, Östman, Hellman, Caj Nordström trumpet