Bön och Lovsång

sö 16.8 kl. 19.00
Munsala-verksamhet

Sö 16.8 kl 19 Bön och Lovsång i Hirvlax baptistkyrka. Höstplanering.

Sö 16.8 kl 19 Bön och Lovsång i Hirvlax baptistkyrka. Höstplanering.